SİLLE AYA ELENİA

MÜZESİ

KONYAYI KEŞFET

Detaylar

Sille Selçuklu merkezine bağlı kent merkezinin 7 km uzaklıkta olan bir yerleşim yeridir İsa’nın doğumundan 327 sene sonra Bizans imparatoru Costantin’in annesi helana bir gün hac için kudüme giderken Konya’ya uğramış buradaki ilk Hıristiyanlık cağlarına ait oyma mabetler görmüş Hıristiyanlara sillede bir mabet yaptırmaya karar vermiştir. Mihail arhankolos adına bu kilisenin temel atma töreninde bulunulmuştur. Kilise asırlar boyun onarımlar görerek günümüze kadar gelmiştir. Kilisenin iç kapısının üstünde yunun harfleriyle yazılmış Türkçe bir tamir kitabesi kilisenin tarihi hakkında bilgi vermektedir. Bu kitabe 1833 tarihlidir. Aynı kitabenin üzerinde ise kilisenin 4. Tamiratın sultan mecit döneminde gördüğünü belirten üç satırlık bir kitabe daha bulunmaktadır

Paylaş

Harita